Edit this Page

Kota Kullanımı (Deduction)

Abonelerin, kotalı hizmetlere ilişkin kullanım verilerini, deduction servisiyle sisteme aktarabilirsiniz:

Method: PUT
Path: /api/deduct
Sandbox Url: https://sandbox.subscreasy.com/api/deduct

Bu servis, güvenlik açısından, API yetkilendirmesine gerek duyar. API yetkilendirmesi hakkında detay için tıklayınız.

Input

 • subscriberSecureId: Subscriber secureId ('31f50338c657405c87cbdab56ae82ff9' gibi)
 • subscriberEmail: Subscriber email. Bu parametre opsiyoneldir. subscriberSecureId yerine kullanılabilir.
 • serviceName: Kullanılmak istenen servisin adı
 • amount: Kullanım miktarı

serviceName değerini Teklif ekranından öğrenebilirsiniz.

 Örnek Request

Curl

curl -X PUT https://prod.subscreasy.com/api/deduct \
 -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'Authorization: Apikey YgWaooM1y5S7tHTUkg54CAuSwQ5SwJt2DzqzLI6P' \
 -d '{
 "subscriberSecureId": "0eb1197e3539479081c42861dc443a10",
 "serviceName": "Printer Quota",
 "amount": 2
}'
 Örnek Response
{
  "subscriptionId": 5112,
  "consumedResourceId": 2041,
  "requestedAmount": 1,
  "usage": 2,
  "capacity": 10,
  "overUsage": 0
}