Edit this Page

Abonelik Başlatma

API kullanarak yeni abonelik oluşturabilmeniz için 3 bilgiye ihtiyaç var:

 • Offer Id: Offer Id değerini yönetim panelinden öğrenebilirsiniz:
 • Müşteri bilgileri: Müşteri bilgileri arasında email adresi zorunlu bilgidir. Subscreasy abonelik sistemi, müşterileri email adresi üzerinden ayrıştırır. Standart bir abonelik işleminde müşteri adı, soyadı ve email adresi yeterlidir. Arzu edilirse, abonelik talebine müşteri telefon numarası da eklenebilir. Telefon numarası, müşterilerinize SMS göndermek istediğiniz durumlarda gerekli olacaktır.
 • Kredi kartı bilgisi: Ücretli bir teklife abone olurken, kredi kartı bilgisi verilmezse, Subscreasy abonelik sistemi, ödeme yöntemini OFFLINE (havale, EFT) olarak olarak varsayarak, işlemi ilerletir.

Method: POST
Path: /api/subscriptions/start
Sandbox Url: https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/start

Bu servis, güvenlik açısından, API yetkilendirmesine gerek duyar. API yetkilendirmesi hakkında detay için tıklayınız.

 Örnek Request

Curl

curl -X POST https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/start \
 -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Cache-Control: no-cache' \
 -H 'Authorization: Apikey brs-1234567890' \
 -d '{
 "offer": {"id":240},
 "subscriber": {
  "email": "john.doe@gmail.com",
  "name": "John",
  "surname": "Doe"
 },
 "paymentCard": {
  "cardHolderName": "John Doe",
  "cardNumber": "5528790000000008",
  "expireYear": "2030",
  "expireMonth": "12",
  "cvc": "123",
  "registerCard": 0
 }
}'

C#

var client = new RestClient("https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/start");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
request.AddHeader("Authorization", "Apikey brs-1234567890");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Accept", "application/json");
request.AddParameter("undefined", "{ \"offer\": {\"id\": 240}, \"subscriber\": {  \"email\": \"john.doe@gmail.com\",  \"name\": \"John\",  \"surname\": \"Doe\" }, \"paymentCard\": {  \"cardHolderName\": \"John Doe\",  \"cardNumber\": \"5528790000000008\",  \"expireYear\": \"2030\",  \"expireMonth\": \"12\",  \"cvc\": \"123\",  \"registerCard\": 0 }}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);

JSON

{
 "offer": {"id": 240},
 "subscriber": {
  "email": "john.doe@gmail.com",
  "name": "John",
  "surname": "Doe"
 },
 "paymentCard": {
  "cardHolderName": "John Doe",
  "cardNumber": "5528790000000008",
  "expireYear": "2030",
  "expireMonth": "12",
  "cvc": "123",
  "registerCard": 0
 }
}
 Örnek Response
{
  "subscription": {
    "id": 4,
    "status": "ACTIVE",
    "paymentMethod": "CC",
    "startDate": "2018-08-30T13:45:18.615+03:00",
    "termStartDate": "2018-08-30T13:45:18.615+03:00",
    "termEndDate": "2018-08-30T13:46:18.615+03:00",
    "endDate": "2018-08-30T13:48:18.615+03:00",
    "subscriber": {
      "id": -1,
      "name": "John",
      "surname": "Doe"
    },
    "card": {
      "id": 2,
      "binNumber": "5571-xxxx-xxxx-5575"
    },
    "services": []
  },
  "payment": {
    "id": 4,
    "price": 0.99,
    "appliedCoupon": null,
    "paymentId": "71741081",
    "authCode": "649237",
    "errorCode": null,
    "errorText": "Authorized.",
    "jobId": null,
    "invoiceId": null,
    "subscriptionId": 4,
    "serviceInstanceId": null,
    "subscriberSecureId": "0c42c6f3-cea0-4997-a2e2-fd66fbaf50f5",
    "companyId": -1,
    "paymentGateway": "PAYU",
    "status": "PAID",
    "reason": "START",
    "currency": "TRY",
    "transactionId": "c8c253c1c15f48a2a3cefa6f0c6ca6ef",
    "createDate": "2018-08-30T13:45:23.702+03:00",
    "parentId": null,
    "savedCardId": null,
    "savedCard": null
  }
}