Edit this Page

Ödeme Bilgileri Güncellendi

Bu işlem, havale yöntemi kullanılan aboneliklere ait ödeme kayıtlarında güncelleme yapıldığı zaman tetiklenir.

Müşteriniz havaleyi gerçekleştirmesinin ardından, yönetim panelinden ödeme kaydını ÖDENDİ (PAID) olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Yönetim panelinde yapılan güncellemeyi, kendi sisteminize, otomatik olarak aktarmak için, bu servisi kullanabilirsiniz.

Path: /subscreasy/webhook/payment-updated
Method: POST

Başarılı İşlem: HTTP 2xx

Talep İçeriği

 • İşlem no: txId
 • Abonelik bilgisi: subscription
 • Abone bilgisi: subscriber
 • Güncellenen tahsilat kaydı: paymentLog

Örnek Talep

{
 "txId" : "2b562e7bc18648ef83c9424c612597ea",
 "subscription" : {
  "id" : 1,
  "status" : "ACTIVE",
  "paymentMethod" : "OFFLINE",
  "startDate" : "2018-08-28T11:04:48Z",
  "termStartDate" : "2018-08-28T11:04:48Z",
  "termEndDate" : "2018-08-28T11:05:48Z",
  "endDate" : "2018-08-28T11:07:48Z",
  "subscriber" : {
   "id" : -1,
   "name" : "John",
   "surname" : "Doe"
  },
  "offer" : {
   "id" : -240,
   "secureId" : "asd-009",
   "name" : "Browsymous Tester Edition 3 Minutes",
   "price" : 0.99,
   "openEnded" : false,
   "multiplePurchase" : true,
   "recurrenceCount" : 3,
   "recurrence" : {
    "id" : 1,
    "recurrenceType" : "MINUTELY",
    "length" : 1
   }
  },
  "company" : {
   "id" : -1,
   "name" : "Browsymous Bilgi İletişim A.Ş.",
   "siteName" : "browsymous",
   "address" : null
  }
 },
 "subscriber" : {
  "id" : -1,
  "secureId" : "0c42c6f3-cea0-4997-a2e2-fd66fbaf50f5",
  "email" : "john.doe@gmail.com",
  "name" : "John",
  "surname" : "Doe",
  "createDate" : "2018-08-28T14:05:11.65+03:00",
  "shippingAddress" : {
   "id" : -3,
   "name" : null,
   "streetAddress" : "abc street no 10",
   "postalCode" : "34040",
   "city" : "ISTANBUL",
   "stateProvince" : null,
   "country" : "TURKIYE"
  },
  "company" : {
   "id" : -1,
   "name" : "Browsymous Bilgi İletişim A.Ş.",
   "siteName" : null,
   "address" : null
  }
 },
 "paymentLog" : {
  "id" : 1,
  "price" : 0.99,
  "appliedCoupon" : null,
  "paymentId" : null,
  "authCode" : null,
  "errorCode" : null,
  "errorText" : null,
  "jobId" : null,
  "invoiceId" : null,
  "subscriptionId" : 1,
  "serviceInstanceId" : null,
  "subscriberSecureId" : "0c42c6f3-cea0-4997-a2e2-fd66fbaf50f5",
  "companyId" : -1,
  "paymentGateway" : "OFFLINE",
  "status" : "PAID",
  "reason" : "START",
  "currency" : "TRY",
  "transactionId" : null,
  "createDate" : "2018-08-28T11:04:48Z",
  "parentId" : null,
  "savedCardId" : null
 }
}