Edit this Page

Abonelik Başladı

Bu işlem başarılı bir abonelik gerçekleştiği zaman tetiklenir.

Path: /subscreasy/webhook/subscription-started
Method: POST

Başarılı İşlem: HTTP 2xx

Talep İçeriği

 • İşlem no: txId
 • Abonelik bilgisi: subscription
 • Abone bilgisi: subscriber
 • Tahsilat Kaydı: paymentLog

Mükerrer İşlem: Eğer aynı bildirim, ağ gecikmelerinden dolayı zaman aşımına uğrayıp, 2. kez hedef sisteme iletilirse, bu durum txId değerinden tespit edilebilir. Bu senaryoda, ikinci bildirimin işleme alınmaması gerekir.

Örnek Talep

{
 "txId" : "ef19d3a3b8334196af3c117fc9e6cdc3",
 "subscription" : {
  "id" : 1,
  "status" : "ACTIVE",
  "startDate" : "2018-07-28T17:01:39Z",
  "endDate" : "2018-08-28T17:01:39Z",
  "subscriber" : {
   "id" : 1,
   "name" : "Halil",
   "surname" : "Doe"
  },
  "offer" : {
   "id" : -44,
   "secureId" : "asd-006",
   "name" : "Browsymous Pro's Edition 1 Month",
   "price" : 1E+2,
   "openEnded" : false,
   "recurrenceCount" : 1,
   "recurrence" : {
    "id" : 5,
    "recurrenceType" : "MONTHLY",
    "length" : 1
   }
  },
  "company" : {
   "id" : -1,
   "name" : "Browsymous Bilgi İletişim A.Ş.",
   "siteName" : "browsymous",
   "address" : null
  },
  "card" : {
   "id" : 5,
   "cardAlias" : "Halk Bankası",
   "binNumber" : "552879"
  }
 },
 "subscriber" : {
  "id" : 1,
  "secureId" : "8967f0f2-9642-4ff1-a76b-044640a74ec3",
  "email" : "halilkarakose2@gmail.com",
  "name" : "Halil",
  "surname" : "Doe",
  "createDate" : "2018-07-28T17:01:39Z",
  "company" : {
   "id" : -1,
   "name" : "Browsymous Bilgi İletişim A.Ş."
  }
 },
 "paymentLog" : {
  "id" : 1,
  "price" : 100.00,
  "appliedCoupon" : null,
  "paymentId" : "10913312",
  "authCode" : "894125",
  "errorCode" : null,
  "errorText" : null,
  "jobId" : null,
  "invoiceId" : null,
  "subscriptionId" : 1,
  "serviceInstanceId" : null,
  "subscriberSecureId" : "8967f0f2-9642-4ff1-a76b-044640a74ec3",
  "companyId" : -1,
  "paymentGateway" : "IYZICO",
  "status" : "PAID",
  "reason" : "START",
  "currency" : "TRY",
  "transactionId" : "2b5658a723954d0b824497641abfe077",
  "createDate" : "2018-07-28T17:01:39Z"
 },
 "savedCard" : {
  "id" : 2,
  "cardAlias" : "Halk Bankası",
  "binNumber" : "552879"
 }
}