Edit this Page

Abonelik Sorgulama

Müşterinin Aktif Aboneliklerini Sorgulama

Müşteri sorgulama işlemi, abonenin secureId parametresi ile yapılmaktadır. Bu bilgiye yönetim panelinden, ulaşabilirsiniz.

Path: /api/subscriptions/subscriber/${subscriberSecureId}
Sandbox Url: https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/subscriber/${subscriberSecureId}
Method: GET

Headers

Yetkilendirme için aşağıdaki HTTP header kullanılmalıdır.

Authorization: Apikey ${Apikey}

Yönetim paneline giriş yapıp, Company Profile ekranından, Apikey değerine ulaşabilirsiniz.

Örnek Request

Curl

curl -X GET \
 https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/subscriber/49242b5e-8be2-4cb5-8a26-f028d35c628e \
 -H 'authorization: Apikey brs-1234567890'

PHP

<?php

$request = new HttpRequest();
$request->setUrl('https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/subscriber/ef2f9f5388274859af3470cb37401ae5');
$request->setMethod(HTTP_METH_GET);

$request->setHeaders(array(
 'Authorization' => 'Apikey brs-1234567890',
 'Content-Type' => 'application/json',
 'Accept' => 'application/json'
));

try {
 $response = $request->send();

 echo $response->getBody();
} catch (HttpException $ex) {
 echo $ex;
}

C#

var client = new RestClient("https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/subscriber/49242b5e-8be2-4cb5-8a26-f028d35c628e");
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
request.AddHeader("authorization", "Apikey brs-1234567890");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Örnek Response
[
 {
  "id": 1,
  "subscriberSecureId": "49242b5e-8be2-4cb5-8a26-f028d35c628e",
  "status": "ACTIVE",
  "startDate": "2018-07-26T15:33:33+03:00",
  "endDate": "2018-08-26T15:33:33+03:00",
  "offer": {
   "id": -44,
   "secureId": "asd-006",
   "name": "Browsymous Pro's Edition 1 Month",
   "price": 100,
   "openEnded": false,
   "recurrenceCount": 1,
   "recurrence": {
    "id": 5,
    "recurrenceType": "MONTHLY",
    "length": 1
   }
  },
  "company": {
   "id": -1,
   "name": "Browsymous Bilgi İletişim A.Ş.",
   "siteName": "browsymous",
   "address": null
  },
  "version": 1,
  "services": [],
  "subscriberId": 2,
  "savedCardId": 2
 },
 {
  "id": 2,
  "subscriberSecureId": "49242b5e-8be2-4cb5-8a26-f028d35c628e",
  "status": "ACTIVE",
  "startDate": "2018-07-26T15:33:48+03:00",
  "endDate": "2018-08-26T15:33:48+03:00",
  "offer": {
   "id": -44,
   "secureId": "asd-006",
   "name": "Browsymous Pro's Edition 1 Month",
   "price": 100,
   "openEnded": false,
   "recurrenceCount": 1,
   "recurrence": {
    "id": 5,
    "recurrenceType": "MONTHLY",
    "length": 1
   }
  },
  "company": {
   "id": -1,
   "name": "Browsymous Bilgi İletişim A.Ş.",
   "siteName": "browsymous",
   "address": null
  },
  "version": 1,
  "services": [],
  "subscriberId": 2,
  "savedCardId": 3
 }
]