Edit this Page

Abonelik İptal

API kullanarak abonelik iptali için 2 parametre gereklidir:

 • subscriptionId: subscriptionId, iptal edilecek aboneliği ifade eder.
 • cancellationType: Abonelik iptal için sistemin ne çeşit bir iptal olduğunu bilmesi gerekir. 2 çeşit iptal vardır;
  1. IMMEDIATE: Aboneliği anında iptal eder.
  2. END_OF_PERIOD: Abonik iptal talebi alınır ama hemen uygulanmaz. Dönem sonunda abonelik iptali gerçekleşir. (Aylık alınmış aboneliğin ay bitiminde sona ermesi)

Örnek response'da da görebileceğiniz gibi sistem size aboneliğin ne zaman cancel date sona ereceğini bildiriyor.

Method: PUT
Path: /api/subscriptions/cancel
Sandbox Url: https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/cancel

Bu servis, güvenlik açısından, API yetkilendirmesine gerek duyar. API yetkilendirmesi hakkında detay için tıklayınız.

 Örnek Request

Curl

curl -X PUT https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/cancel \
 -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Cache-Control: no-cache' \
 -H 'Authorization: Apikey brs-1234567890' \
 -d '{
 "subscriptionId": 3,
 "cancellationType": 1 
}'

C#

var client = new RestClient("https://sandbox.subscreasy.com/api/subscriptions/cancel");
var request = new RestRequest(Method.PUT);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
request.AddHeader("Authorization", "Apikey brs-1234567890");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Accept", "application/json");
request.AddParameter("undefined", "{ \"subscriptionId\": \"3\",  \"cancellationType\": \"1\" }}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);

JSON

{
  "subscriptionId": 3, 
  "cancellationType": 1
}
 Örnek Response
{
  "id": 3,
  "status": "ACTIVE",
  "paymentMethod": "CC",
  "startDate": "2021-03-24T14:26:58+03:00",
  "termStartDate": "2021-03-24T14:26:58+03:00",
  "termEndDate": "2021-04-24T14:26:58+03:00",
  "endDate": "2021-09-24T14:26:58+03:00",
  "cancelDate": "2021-04-24T14:26:58+03:00",
  "subscriber": {
    "id": 1,
    "name": "John",
    "surname": "Doe"
  },
  "offer": {
    "id": -1,
    "secureId": "asd-011",
    "name": "6 aylık paket",
    "price": 11,
    "currency": "TRY",
    "openEnded": false,
    "multiplePurchase": false,
    "recurrenceCount": 6,
    "recurrence": {
      "id": 5,
      "recurrenceType": "MONTHLY",
      "length": 1
    },
    "disablePaymentForm": false,
    "physicalProduct": false,
    "renewalBillcycleBased": false
  },
  "lastEvent": "ENDOFPERIOD_CANCELLATION_REQUESTED",
  "company": {
    "id": -2
  },
  "card": {
    "id": 1,
    "cardAlias": "Halk Bankası",
    "binNumber": "5528-79xx-xxxx-xxxx"
  },
  "services": []
}