Edit this Page

Özel Ödeme Sayfası Kodlama

Uyarı: Bu bölüm yazılım geliştirme uzmanlığı gerektirmektedir.

Çeşitli sebeplerden dolayı kendi ödeme formunuzu kodlamak isteyebilirsiniz. Ödeme formunuzu kodlamak istiyorsanız 2 sayfa oluşturmalısınız:

 • Ödeme sayfası: Müşterinin ödeme bilgilerinin alındığı sayfa
 • Callback sayfası: Tahsilat işlemi tamamlandıktan sonra müşterinin yönlendirildiği sayfa

 Ödeme Sayfası

Kendi ödeme formunuzu kodlamanız için, formunuzda aşağıdaki parametrelerin bulunması gerekmektedir.

Teklif ve Firma Bilgileri

Subscriber Parametreleri

 • subscriber.name: John
 • subscriber.surname: Doe
 • subscriber.email: johndoe@gmail.com
 • subscriber.phoneNumber: 5555555

Payment Parametreleri

 • paymentType: CC
 • paymentCard.cardHolderName: John Doe
 • paymentCard.cardNumber: 4355 0843 5508 4358
 • paymentCard.expireMonth: 12
 • paymentCard.expireYear: 2019
 • paymentCard.cvc: 000

Bu parametreleri POST metoduyla aşağıdaki adrese POST etmeniz gerekir:

https://${sitename}.subscreasy.com/na/subscription/start/4ds

Firmanız için kullandığınız subdomain acme olduğunu varsayalım. Bu durumda, aşağıdaki adrese POST etmelisiniz:

https://acme.subscreasy.com/na/subscription/start/4ds

Örnek HTML Form

<form method="post" action="https://acme.subscreasy.com/na/subscription/start/4ds">
  <input type="hidden" name="offer.id" value="4737" /><br />
  <input type="hidden" name="companySiteName" value="acme" /><br />
  <input type="hidden" name="callbackUrl" value="https://acme.subscreasy.com/payment3ds/success" /><br />

  Subscriber Name:    <input type="text" name="subscriber.name" value="" /><br />
  Subscriber Surname:   <input type="text" name="subscriber.surname" value="" /><br />
  Email:         <input type="text" name="subscriber.email" value="" /><br />
  Phone Number:      <input type="text" name="subscriber.phoneNumber" value="" /><br />

  Cardholder Name:    <input type="text" name="paymentCard.cardHolderName" value="" /><br />
  Card Number:      <input type="text" name="paymentCard.cardNumber" value="" /><br />
  Expiry Month:      <input type="text" name="paymentCard.expireMonth" value="" /><br />
  Expiry Year:      <input type="text" name="paymentCard.expireYear" value="" /><br />
  Security Code:     <input type="text" name="paymentCard.cvc" value="" /><br />
              <input type="hidden" name="paymentType" value="CC" /><br />

  <input type="checkbox" name="privacyPolicyUrl" value="true" />I accept privacy policy<br />
</form>

Örnek curl Request

curl 'https://acme.subscreasy.com/na/subscription/start/4ds' \
  --data 'offer.id=4737& \
  subscriber.name=John+& \
  subscriber.surname=Doe& \
  subscriber.email=johndoe%40gmail.com& \
  subscriber.phoneNumber=5555555& \
  privacyPolicyUrl=true& \
  paymentType=CC& \
  paymentCard.cardHolderName=John+Doe& \
  paymentCard.cardNumber=4355+0843+5508+4358& \
  paymentCard.expireMonth=12& \
  paymentCard.expireYear=2019& \
  paymentCard.cvc=000& \
  companySiteName=acme& \
  callbackUrl=https%3A%2F%2Facme.abone.io%2Fpayment3ds%2Fsuccess' 

 Callback Sayfası

Tahsilat işlemi tamamlandıktan sonra müşteri bu adrese yönlendirilir. Bu sayfaya işlem sonuçları, aşağıdaki örnekte olduğu gibi query parameter olarak dönülür:

http://browsymous.example.com:8080/payment3ds/success?paymentId=13368433&authCode=280997&subscriptionId=19&nextChargingDate=1626100355&subscriberSecureId=feee3cacf15248ada2ea2a32df7aec25&subscriberName=Aygun Ozdemir&subscriberSurname=Ozdemir&startDate=1626100295&endDate=1626100355&offerId=-124&offerName=MentalUp Demo Edition 1 Hour&price=10.00000000&

Callback sayfasına aşağıdaki parametreler dönülür:

 • paymentId
 • authCode
 • subscriptionId
 • nextChargingDate
 • subscriberSecureId
 • merchantSubscriberId
 • subscriberName
 • subscriberSurname
 • startDate
 • endDate
 • offerId
 • offerName
 • price

Bu parametreleri ileriye dönük olarak saklayıp saklamamak, satıcının inisiyatifindedir. Ödeme bilgilerine, her zaman subscreasy dashboard'dan ve ya API ile ulaşmanız mümkün.