Edit this Page

Cards

Müşterinize mevcut kartların listesini görüntülemek istiyorsunuz.Aşağıdaki REST servis hizmetleri hizmetlerini inceleyin.

Abone kimliğine göre kayıtlı kartları getir

Method: GET
Path: /api/saved-cards/subscriber/{id}
Sandbox Url: https://sandbox.subscreasy.com/api/saved-cards/{id}

Bu servis, güvenlik açısından, API yetkilendirmesine gerek duyar. API yetkilendirmesi hakkında detay için tıklayınız.

 Örnek Response

Curl

curl -X POST https://sandbox.subscreasy.com/api/saved-cards/subscriber/4787 \
 -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Cache-Control: no-cache' \
 -H 'Authorization: Apikey brs-1234567890' 
 Örnek Response
[
  {
    "id": 1,
    "cardToken": "4d6681a8f99bc6a0ce51bbbffa2918f6",
    "binNumber": "4761-xxxx-xxxx-0043",
    "cardFamily": "",
    "cardBankCode": 100100000,
    "cardBankName": "AKBA",
    "subscriberId": 1,
    "companyId": -1,
    "createDate": "2021-02-28T14:01:35+03:00"
  }
]


Abone e-postası ile kayıtlı kartları getir

Method: GET
Path: /api/saved-cards/subscriber/email/{email}
Sandbox Url: https://sandbox.subscreasy.com/api/saved-cards/email/{email}

Bu servis, güvenlik açısından, API yetkilendirmesine gerek duyar. API yetkilendirmesi hakkında detay için tıklayınız.

 Örnek Response

Curl

curl -X POST https://sandbox.subscreasy.com/api/saved-cards/subscriber/email/johnjohn@localhost.com \
 -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Cache-Control: no-cache' \
 -H 'Authorization: Apikey brs-1234567890' 
 Sample Response
[
  {
    "id": 1,
    "cardToken": "4d6681a8f99bc6a0ce51bbbffa2918f6",
    "binNumber": "4761-xxxx-xxxx-0043",
    "cardFamily": "",
    "cardBankCode": 100100000,
    "cardBankName": "AKBA",
    "subscriberId": 1,
    "companyId": -1,
    "createDate": "2021-02-28T14:01:35+03:00"
  }
]